Ulrika & Piggelinarna logo Ulrika & Piggelinarna logo för utskrift
TillgÄnglighet
 
Design och teknik

Ett medvetet arbete har lett till att vår webbplats är tillgänglighetsanpassad. Det gör att människor med funktionshinder av olika slag kan tillgodogöra sig den information som presenteras.

Vår webbplats är utvecklad i enighet med de standarder som rekommenderas av W3C (World Wide Web Consortium), WAI (Web Accessibility Initiative) och VERVA (Verket för förvaltningsutveckling).

 
På vilket sätt är webbplatsen tillgänglig?
  • Texten har relativa mått, dvs möjligt att förstora och förminska den via tex Visa->Teckenstorlek.
  • Det är möjligt att vandra runt på webbplatsen genom att enbart använda tangentbordet.
  • Bilder, dokument och länkar har beskrivande alternativtexter.
  • Design, färger och typsnitt är valt utifrån läsbarhet och tydlighet i kontraster.
  • Webbplatsen stöder den senaste tekniken. En lista med verifierade webläsare finns här.
  • Inga blinkande bilder eller figurer
 
Kontaktperson

Kontaktperson för www.piggelinarna.se är Magnus Larsson.